Fitxa tècnica

Atenció i concentració

Nom: Atenció i concentració

Els autors: Sant de nou

Editorial: Erickson


Any de llançament: 2000, 2013

Àrees tractades: atenció i funcions executives (prova i formació)

Rang d'edat: 6 - 96 anys

Descripció

'Atenció i concentració'és un programa dissenyat per avaluar i formar diferents components d’atencióe, en particular atenció sostinguda, atenció selectiva, atenció dividida, memòria a curt termini, memòria de treball e inhibició.

Està totalment informatitzat (inclou un CD-ROM i un manual molt reduït) i consta de dues seccions: una prova i un dels formació, molt semblant entre si, basat en una mostra de 648 persones que hi van de 6 a 96 anys.

els calibratges es divideixen en 3 nivells corresponents als grups d’edat als quals s’adrecen:

Nivell 1. De 6 a 9 anys i de 65 a 96 anys

Nivell 2. De 10 a 18 anys

Nivell 3. De 19 a 64 anys.

Per a cada prova o sessió d’entrenament realitzada, el programa retorna inclòs el temps mitjà, el nombre d’errors i omissions.

A continuació explicarem només l’estructura de la bateria de prova perquè els programes d’entrenament són pràcticament idèntics a les mateixes proves.

Prova i estructura d’entrenament

Temps de reacció

Prova de vigilància clàssica en què, quan apareix un estímul visual, cal prémer un botó el més ràpidament possible

Velocitat i precisió

Al monitor apareix una cadena de números (de l’1 al 6) dels quals, de tant en tant, s’encenen uns segons després de l’altre. La tasca del subjecte és prémer el més ràpidament possible el número corresponent al que s’il·lumina a la pantalla.

Selectivitat i concentració

Aquesta prova consta de dues sub-proves:

a) Reconeixement auditiu. El subjecte, escoltant una sèrie de cartes parlades per una veu gravada, ha de prémer ràpidament un botó cada vegada que es pronuncia la paraula objectiu.

b) Reconeixement visual. El subjecte veu aparèixer una sèrie d’imatges, una darrere l’altra. Sempre que apareix la imatge objectiu, ha de prémer ràpidament un botó.

c) Reconeixement espacial. Una matriu amb diferents dissenys apareix al monitor; a partir del dibuix superior esquerre, un cursor ressalta un dibuix alhora, desplaçant-se cap a la dreta. La tasca és prémer ràpidament una tecla cada vegada que el cursor ressalta un dels estímuls objectiu.

Amplitud d’atenció

Aquesta prova consta de dues proves similars a l’interval de dígits present a la BVN 12-18:

a) Repetició directa de números. Al monitor apareixen seqüències de dígits (un dígit visible a la vegada). La tasca del subjecte és reproduir-la escrivint l’ordre correcte d’aparició dels mateixos dígits.

b) Recepció inversa de dígits. Al monitor apareixen seqüències de dígits (un dígit visible a la vegada). La tasca del subjecte és reproduir-la escrivint l’ordre invers d’aparició dels mateixos dígits.

Atenció distribuïda

Es presenten simultàniament una sèrie d’estímuls auditius i visuals. La tasca del subjecte és prémer ràpidament una tecla quan aparegui una imatge de destinació i prémer ràpidament una altra tecla quan escolteu una paraula de destinació.

Resistència a la distracció

Aquestes són dues proves basades en el paradigma de la prova Stroop:

a) Color. apareixen paraules que indiquen 5 possibles colors, del mateix color que indica la paraula (per exemple, la paraula "vermell" és vermella). El subjecte ha de prémer les tecles corresponents a cada color indicat per cada paraula el més ràpidament possible.

b) interferència. Aquesta vegada les paraules es poden escriure amb un color diferent cada vegada, independentment del significat de la mateixa paraula (per exemple, "vermell" es pot escriure en negre). El subjecte ha de prémer cada vegada les tecles corresponents al color en què s’escriu la paraula (per exemple, si la paraula "vermell" s’escriu en negre, s’ha de prémer la tecla corresponent al negre).

Cerca múltiple

Aquestes són diverses proves similars a la famosa "Prova de matrius atentes":

a) verbal. Al tema se li mostren tres lletres; la seva tasca és seleccionar-los tots, el més ràpidament possible, dins d’una matriu amb distractors.

b) visual. Tasca idèntica a l’anterior però amb símbols abstractes en lloc de lletres.

Pros i contres

AVANTATGES

'Atenció i concentració'és una bateria de prova amb el mèrit indubtable de ser fàcil d’administrar ja que gairebé completament automatitzades.

Inclou un gran nombre de tasques per a la investigació molts components atencionals que sovint es passen per alt d'altres bateries.

Com passa sovint a les proves d’aquesta editorial, el cost és relativament baix en comparació amb els preus d'altres editorials.

DEFECTES

Com es veu amb altres piles ja revisades per la mateixa editorial, 'Atenció i concentracióe'presenta a reduït nombre de persones a la mostra de calibratge: 648 per a una franja d’edat de 90 anys !.

Només hi ha 4 grups d’edat: 6 - 9 anys, 10 - 18 anys, 19 - 64 anys i 64 - 96 anys. Com es pot veure, les persones que s’espera que tinguin un rendiment cognitiu significativament diferent s’agrupen dins de cada parèntesi. Només per posar un exemple, en totes les proves s’esperaria un rendiment similar, tant si l’examinat és un jove de XNUMX anys com un de més de XNUMX anys.

El rendiment es classifica en quartils, indicant només el quartil inferior (percentil 25), la mediana (percentil 50) i el quartil superior (percentil 75), donant-nos així informació molt pobra sobre el rendiment en comparació amb el normal.

El manual és minúscul i poc informatiu: a l'interior no hi ha indicis sobre la validesa i fiabilitat de les proves previstes per aquesta bateria, de la mateixa manera que ni tan sols hi ha un estudi que doni suport a l'eficàcia de la formació proposada en aquest programari.

Els entrenaments són idèntics a les proves.

conclusions

Donades les enormes limitacions en quantificar el rendiment de l'atenció, 'Atenció i concentracióe'representa un instrument de dubtosa utilitat clínica. Tot i això, pot ser útil avaluar el rendiment des d'un punt de vista qualitatiu, atesa la gran varietat de proves que presenta la bateria. Al mateix temps, es pot utilitzar per prendre algunes idees en el camp de la rehabilitació i la millora dels components atencionals.

Comenceu a escriure i premeu Enter per cercar

d'error: Contingut està protegit !!
Valoració de les dificultats de lectura i escriptura en l'edat adulta